Çalışma Alanlarım

Hukuk büromuzda, hukukun her alanında çalışma yapmakla bilikte, ağırlıklı olarak özel hukuk alanında çalışma yapmaktayız:

  • Aile Hukuku

Boşanma-Nafaka-Tazminat, Velayet-Vesayet,

  • Miras Hukuku

Tenkis, istihkak ve muvazaa davaları,

  • Eşya Hukuku

​Gayrimenkul davaları, Tapu iptali ve tescili, Men-i Müdahale davaları, Kamulaştırma, İzale-i Şuyu, Tahliye davaları,

  • Ticaret Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku ve özellikle Anonim Şirketler ile ilgili ihtilaflar, Ticari İşletmeler,.

  • Borçlar Hukuku

Sözleşmeler Hukuku ve bundan doğan davalar,

  • İcra ve İflas Hukuku

İcra/İflas Takipleri ve İcra/İflas Davaları,

  • İdare Hukuku

​Özellikle imar mevzuatına ilişkin ihtilaflar, Vergi davaları, İptal ve tam yargı davaları

  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İhbar, kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları, Bireysel İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar,

  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ekli protokollerin güvence altına aldığı hakları ihlal eden Devlet Tasarrufları nedeniyle kişilerin uğradığı her türlü zararın tazmin edilmesine dönük davalar,

  • Hukuki Danışmanlık

​Ayrıca hukuk büromuz şirketlere ve kooperatiflere de hukuki müşavirlik alanında da hizmet vermektedir.